Cơ hội học bổng tại các trường

Miền Bắc
Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy
Trường THPT FPT Hà Nội
Trưởng THCS & THPT FPT Hải Phòng
Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Ninh
Miền Trung
Trường TH & THCS FPT Đà Nẵng
Trường THPT FPT Đà Nẵng
Trưởng THPT FPT Quy Nhơn
Miền Nam
Trưởng THPT FPT Cần Thơ