Cơ hội học bổng tại các trường

Miền Bắc
Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy
Trường THPT FPT Hà Nội
Trưởng THCS & THPT FPT Hải Phòng
Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Ninh
Trường Phổ thông Liên cấp FPT Bắc Giang
Trường Phổ thông Liên cấp FPT Hà Nam
Miền Trung
Trường TH & THCS FPT Đà Nẵng
Trường THPT FPT Đà Nẵng
Trưởng THPT FPT Quy Nhơn
Miền Nam
Trưởng THPT FPT Cần Thơ