Quy chế học bổng năm học 2022-2023 tại trường TH & THCS FPT Cầu Giấy

22/04/2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-FSCCG ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Giám đốc điều hành Trường Tiểu học và THCS FPT)

Điều 1. Đối tượng thi học bổng:

Là học sinh sinh năm 2011; đã hoàn thành chương trình Tiểu học; năng lực phẩm chất xếp loại Đạt trở lên và thuộc một trong các đối tượng sau:

  • Đối tượng 1: Là học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng theo Quyết định số 174/QĐ-FSCCG ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc điều hành Trường Tiểu học và THCS FPT.
  • Đối tượng 2: Học sinh đã tham gia kỳ đánh giá năng lực đầu vào lớp 6 tại Trường TH và THCS FPT Cầu Giấy và có tổng điểm đạt từ 9 điểm trở lên.
  • Đối tượng 3: Là học sinh khối 5 đang theo học tại Trường TH và THCS FPT thuộc đối tượng tuyển thẳng theo Quyết định số 169/QĐ-FSCCG ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Giám đốc điều hành Trường Tiểu học và THCS FPT.

Điều 2. Quy trình xét, cấp học bổng và số lượng, giá trị học bổng:

  • Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh, nhà trường sẽ gửi thông tin mời phỏng vấn học bổng với những trường hợp đạt điều kiện theo quy định tại Điều 1.
  • Số lượng và giá trị học bổng năm học 2022 – 2023 như sau:
STTGiá trị học bổngSố lượngSố tiền /KỳSố kỳTổng cộng (VNĐ)
150% học phí toàn khoá học1014.500.00081.160.000.000
230% học phí toàn khoá học108.700.0008696.000.000
 Tổng cộng20  1.856.000.000

Điều 3. Hình thức dự thi:

Học sinh dự thi học bổng năm học 2022 – 2023 của Trường Tiểu học và THCS FPT sẽ trải qua 2 vòng thi tại trường:

  • Vòng 1 – Thi viết: Học sinh hoàn thành bài tự luận các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.
  • Vòng 2 – Phỏng vấn: Học sinh vượt qua vòng 1 sẽ tham gia phỏng vấn với Hội đồng xét duyệt Học bổng.

Điều 4. Điều kiện duy trì học bổng:

  • Học sinh cần đạt xếp học tập và rèn luyện “Tốt” các kỳ tiếp theo để được tiếp tục cấp học bổng. Học kì nào không đạt điều kiện thì học kì sau sẽ không được cấp học bổng cho đến khi học sinh đạt đủ điều kiện cấp học bổng trở lại.
  • Phỏng Tổ chức và quản lý đào tạo có trách nhiệm theo dõi danh sách học sinh đủ tiêu chuẩn cấp học bổng theo quy định để tổng hợp, kiểm tra và trình Giám đốc điều hành quyết định trước thời điểm bắt đầu thu tiền học phí của kì học tiếp theo.

Điều 5. Ngừng cấp học bổng:

  • Học sinh đang được cấp học bổng nếu vi phạm kỷ luật từ mức 2 (Khiển trách trước hội đồng) trở lên sẽ bị ngừng cấp học bổng kể từ học kỳ tiếp.

Điều 6. Hình thức thanh toán học bổng:

Số tiền tương ứng với mức học bổng của học sinh được trừ trực tiếp vào số tiền học phí phải nộp hàng kỳ của học sinh./.