CHỌN ĐƠN VỊ TRƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC FPT

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ FPT

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG FPT

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là học sinh có đủ sức khỏe, đảm bảo học đúng độ tuổi theo quy định của từng khối/lớp đăng ký. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Trường hợp học sinh khác độ tuổi tương ứng với từng cấp học sẽ được Nhà trường xem xét và tiếp nhận theo đúng quy định trong Điều lệ trường Tiểu học và trường Phổ thông có nhiều cấp học.

Học sinh là người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam; là người Việt Nam sinh sống, học tập ở nước ngoài hoặc các chương trình học khác…sẽ được xem xét
từng trường hợp cụ thể và tuân thủ theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

2. Phương thức tuyển sinh

Học sinh đăng ký dự tuyển: Đánh giá khả năng tương tác, năng lực ngôn ngữ và chỉ số cảm xúc (EQ) của học sinh. Hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

3. Chỉ tiêu tuyển sinh

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương tương ứng với từng cơ sở.

4. Điều kiện nhập học

Để trở thành học sinh của các trường phổ thông FPT, khi làm thủ tục nhập học, thí sinh cần có đủ các điều kiện sau:

1. Hoàn thành chương trình học tập của các khối/lớp liền trước đó.

 • Về học lực và hạnh kiểm: Đã tham gia đánh giá đầu vào và trúng tuyển hoặc đủ điều kiện xét tuyển đã nêu trong phương thức tuyển sinh.
 • Về sức khỏe: Đảm bảo sức khỏe để học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú/bán trú.

2. Đồng ý và ký kết văn bản thỏa thuận nhập học.

3. Đối với các trường hợp đặc biệt, thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn với Hiệu trưởng/Giám đốc điều hành và Hội đồng tuyển sinh.

5. Học bổng và các chế độ ưu đãi

Học bổng và các chế độ ưu đãi được áp dụng theo quy định về học bổng và chế độ ưu đãi học phí dành cho học sinh của từng cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT.

6. Đăng ký xét tuyển
 • Các thí sinh đăng ký xét tuyển hoặc dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của từng cơ sở thuộc Khối Phổ thông FPT.
 • Tất cả các thí sinh đăng ký và đủ điều kiện xét tuyển sẽ nhận được thông báo xác nhận của nhà trường.
7. Đăng ký nhập học

1. Hồ sơ đăng ký nhập học:

 • 01 phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu của các cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT).
 • Bản sao/công chứng Giấy khai sinh.
 • 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau mỗi ảnh).
 • Giấy xác nhận thông tin về cư trú (áp dụng tuỳ theo yêu cầu của mỗi Sở GD&ĐT từng địa phương).

Đối với thí sinh được hưởng ưu đãi học phí hoặc đạt học bổng cần bổ sung hồ sơ theo quy định về học bổng và các chế độ ưu đãi học phí được quy định trong Quy chế Học bổng và ưu đãi của từng cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT.

2. Hoàn thành thủ tục tài chính:

Căn cứ theo quy định tài chính năm học 2024 – 2025 cho học sinh Khối phổ thông thuộc hệ thống giáo dục FPT do Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT ban hành.

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là học sinh có đủ sức khỏe, đảm bảo học đúng độ tuổi theo quy định của từng khối/lớp đăng ký. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Trường hợp học sinh khác độ tuổi tương ứng với từng cấp học sẽ được Nhà trường xem xét và tiếp nhận theo đúng quy định trong Điều lệ trường Tiểu học và trường Phổ thông có nhiều cấp học.

Học sinh là người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam; là người Việt Nam sinh sống, học tập ở nước ngoài hoặc các chương trình học khác…sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể và tuân thủ theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương tương ứng với từng cơ sở.

3. Phương thức tuyển sinh

1. Tuyển thẳng (Dành cho khối 6)
Xét học bạ: Sử dụng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ để xét tuyển. Cụ thể như sau:

 • Tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ của kỳ 1 lớp 4, kỳ 2 lớp 4 và kỳ 1 lớp 5 đạt tối thiểu 81 điểm.
 • Tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ của kỳ 2 lớp 4, kỳ 1 lớp 5 và kỳ 2 lớp 5 đạt tối thiểu 81 điểm.
 • Tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ của cả năm lớp 4 nhân đôi và kỳ 1 lớp 5 đạt tối thiểu 81 điểm.
 • Tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ của kỳ 2 lớp 4 và cả năm lớp 5 nhân đôi đạt tối thiểu 81 điểm.
 • Tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ của cả năm lớp 4 nhân đôi và cả năm lớp 5 đạt tối thiểu 81 điểm.
 • Tổng điểm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Ngoại ngữ của cả năm lớp 4 và cả năm lớp 5 nhân đôi đạt tối thiểu 81 điểm.

2. Dự tuyển (Dành cho khối 6, khối 7 và các khối khác nếu còn chỉ tiêu theo quy định từng cơ sở)

 • Thí sinh tham gia đánh giá năng lực đầu vào.
 • Nội dung đánh giá gồm: Tư duy Khoa học, Tư duy ngôn ngữ Tiếng Việt, Tư duy ngôn ngữ Tiếng Anh.
 • Hình thức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

 

4. Điều kiện nhập học

Để trở thành học sinh của các trường phổ thông FPT, khi làm thủ tục nhập học, thí sinh cần có đủ các điều kiện sau:
1. Hoàn thành chương trình học tập của các khối/lớp liền trước đó.
- Về học lực và hạnh kiểm: Đã tham gia đánh giá đầu vào và trúng tuyển hoặc đủ điều kiện xét tuyển đã nêu trong phương thức tuyển sinh.
- Về sức khỏe: Đảm bảo sức khỏe để học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú/bán trú.
2. Đồng ý và ký kết văn bản thỏa thuận nhập học.
3. Đối với các trường hợp đặc biệt, thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn với Hiệu trưởng/Giám đốc điều hành và Hội đồng tuyển sinh.

5. Học bổng và các chế độ ưu đãi

Học bổng và các chế độ ưu đãi được áp dụng theo quy định về học bổng và chế độ ưu đãi học phí dành cho học sinh của từng cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT.

6. Đăng ký xét tuyển
 • Các thí sinh đăng ký xét tuyển hoặc dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của từng cơ sở thuộc Khối Phổ thông FPT.
 • Tất cả các thí sinh đăng ký và đủ điều kiện xét tuyển sẽ nhận được thông báo xác nhận của nhà trường.
7. Đăng ký nhập học

1. Hồ sơ đăng ký nhập học:

 • 01 phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu của các cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT).
 • Bản sao/công chứng Giấy khai sinh.
 • 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau mỗi ảnh).
 • Giấy xác nhận thông tin về cư trú (áp dụng tuỳ theo yêu cầu của mỗi Sở GD&ĐT từng địa phương).

Đối với khối 6: Học bạ Tiểu học (bản gốc).

Đối với khối 7 và các khối khác thuộc bậc THCS:

 • Học bạ Tiểu học (bản gốc).
 • Học bạ THCS và kết quả học tập có xác nhận của trường chuyển đi (bản gốc).
 • Đơn xin chuyển trường do cha/mẹ hoặc người giám hộ ký.
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (Áp dụng cho học sinh ngoại tỉnh khối THCS).
 • Giấy giới thiệu chuyển trường gửi trường THCS và THPT FPT do Hiệu trưởng trường THCS nơi đi cấp.

Đối với thí sinh được hưởng ưu đãi học phí hoặc đạt học bổng cần bổ sung hồ sơ theo quy định về học bổng và các chế độ ưu đãi học phí được quy định trong Quy chế Học bổng và ưu đãi của từng cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT.

2. Hoàn thành thủ tục tài chính:

Căn cứ theo quy định tài chính năm học 2024 – 2025 cho học sinh Khối phổ thông thuộc hệ thống giáo dục FPT do Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT ban hành.

8. Địa điểm tuyển sinh

Theo quy định của từng cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT.

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là học sinh có đủ sức khỏe, đảm bảo học đúng độ tuổi theo quy định của từng khối/lớp đăng ký. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

Trường hợp học sinh khác độ tuổi tương ứng với từng cấp học sẽ được Nhà trường xem xét và tiếp nhận theo đúng quy định trong Điều lệ trường Tiểu học và trường Phổ thông có nhiều cấp học.

Học sinh là người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam; là người Việt Nam sinh sống, học tập ở nước ngoài hoặc các chương trình học khác…sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể và tuân thủ theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương tương ứng với từng cơ sở.

3. Phương thức tuyển sinh

Áp dụng phương thức xét tuyển đối với tất cả các thí sinh: Xét tuyển bằng điểm học bạ THCS hoặc điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT địa phương tổ chức hoặc thành tích học tập.

1. Xét học bạ:

 • Về học lực: Xét tổng điểm trung bình học kỳ môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ của 03 học kỳ liên tiếp trong năm lớp 8 và lớp 9. Điểm xét tuyển được các cơ sở trình Giám đốc Khối phê duyệt.
 • Đối với các trường THCS ghi nhận điểm trung bình môn theo cả năm học (không có điểm trung bình môn theo từng học kỳ), điểm xét tuyển mỗi kỳ có thể được thay thế bằng điểm trung bình môn năm học lớp 8 hoặc lớp 9 nhân đôi.
 • Về hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm tất cả các năm học bậc THCS đạt từ loại Khá trở lên.

2. Xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT địa phương tổ chức:

 • Nhà trường căn cứ vào điểm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ trong kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT địa phương tổ chức để xét tuyển. Điểm xét tuyển được các cơ sở trình Giám đốc Khối phê duyệt.
 • Xếp loại hạnh kiểm tất cả các năm học bậc THCS đạt từ loại Khá trở lên.

3. Xét tuyển dựa vào thành tích học tập:

 • Về hạnh kiểm: Xếp loại hạnh kiểm tất cả các năm học bậc THCS đạt từ loại Khá trở lên.
 • Về thành tích học tập: Học sinh đáp ứng một trong các yêu cầu như sau:
  + Học sinh đạt 3,5 năm học sinh Giỏi bậc THCS.
  + Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên năm học lớp 9 về văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, cụ thể như sau:
  ➢ Đạt giải cấp quốc gia trở lên về cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức, ví dụ: Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.
  ➢ Cuộc thi "Viết thư quốc tế UPU" do Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trì.
  ➢ Đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn nghệ, thể dục thể thao do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc đồng tổ chức.
  + Học sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương năm học lớp 9 các môn văn hoá, Tiếng Pháp, Khoa học kỹ thuật, Máy tính cầm tay, Giải Toán bằng tiếng Anh/tiếng Pháp, Tin học trẻ, Hùng biện tiếng anh, Thí nghiệm thực hành (Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học).
  + Học sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận/Huyện/Thành phố trực thuộc tỉnh năm học lớp 9 các môn văn hoá, Tiếng Pháp, Khoa học kỹ thuật, Máy tính cầm tay, Giải Toán bằng tiếng Anh/tiếng Pháp, Tin học trẻ, Hùng biện tiếng anh, Thí nghiệm thực hành (Vật Lí, Hóa Học, Sinh Học).

4. Các thí sinh có khả năng, năng lực đặc biệt do Hiệu trưởng/Giám đốc điều hành và Hội đồng Tuyển sinh xem xét phê duyệt.

4. Điều kiện nhập học

Để trở thành học sinh của các trường phổ thông FPT, khi làm thủ tục nhập học, thí sinh cần có đủ các điều kiện sau:
1. Hoàn thành chương trình học tập của các khối/lớp liền trước đó.

 • Về học lực và hạnh kiểm: Đã tham gia đánh giá đầu vào và trúng tuyển hoặc đủ điều kiện xét tuyển đã nêu trong phương thức tuyển sinh.
 • Về sức khỏe: Đảm bảo sức khỏe để học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú/bán trú.

2. Đồng ý và ký kết văn bản thỏa thuận nhập học.
3. Đối với các trường hợp đặc biệt, thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn với Hiệu trưởng/Giám đốc điều hành và Hội đồng tuyển sinh.

5. Học bổng và các chế độ ưu đãi

Học bổng và các chế độ ưu đãi được áp dụng theo quy định về học bổng và chế độ ưu đãi học phí dành cho học sinh của từng cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT.

6. Đăng ký xét tuyển
 • Các thí sinh đăng ký xét tuyển hoặc dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của từng cơ sở thuộc Khối Phổ thông FPT.
 • Tất cả các thí sinh đăng ký và đủ điều kiện xét tuyển sẽ nhận được thông báo xác nhận của nhà trường.
7. Đăng ký nhập học

1. Hồ sơ đăng ký nhập học:

 • 01 phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu của các cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT).
 • Bản sao/công chứng Giấy khai sinh.
 • 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau mỗi ảnh).
 • Giấy xác nhận thông tin về cư trú (áp dụng tuỳ theo yêu cầu của mỗi Sở GD&ĐT từng địa phương).
 • Học bạ THCS (bản gốc).
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc) hoặc 01 Bằng tốt nghiệp THCS bản sao công chứng đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2024.
 • Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD&ĐT địa phương tổ chức (đối với thí sinh áp dụng phương thức xét tuyển theo điểm thi vào lớp 10).
 • Chứng nhận đạt giải thưởng đối với thí sinh xét tuyển bằng thành tích (bản công chứng).
 • Giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm học muộn hơn so với quy định chung ở các cấp học dưới (nếu có).
 • Căn cước công dân (áp dụng tuỳ theo yêu cầu của mỗi Sở GD&ĐT từng địa phương).

Đối với thí sinh được hưởng ưu đãi học phí hoặc đạt học bổng cần bổ sung hồ sơ theo quy định về học bổng và các chế độ ưu đãi học phí được quy định trong Quy chế Học bổng và ưu đãi của từng cơ sở thuộc Khối phổ thông FPT.

2. Hoàn thành thủ tục tài chính:

Căn cứ theo quy định tài chính năm học 2024 – 2025 cho học sinh Khối phổ thông thuộc hệ thống giáo dục FPT do Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT ban hành.

Đăng ký tư vấn

Quý Phụ huynh cùng các em học sinh quan tâm đến chương trình tuyển sinh của các trường thuộc Hệ thống Phổ thông FPT xin vui lòng để lại thông tin liên hệ để được tư vấn kỹ hơn về chính sách tài chính, các chương trình học bổng, thủ tục nhập học, và các thông tin khác.