Chương trình giáo dục cấp Tiểu học

15/04/2022

Chương trình đào tạo của FPT Schools được kết hợp hài hòa giữa chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với nội dung tăng cường, bổ trợ của trường nhằm trang bị thêm cho học sinh các kỹ năng về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng mềm v.v… giúp học sinh phát huy hết khả năng, sở trường, hướng tới hội nhập toàn cầu với chương trình học 02 buổi/ngày, cụ thể:

  • Tiếng Anh: giáo trình tiếng Anh của Nhà xuất bản Đại học Oxford;
  • Công nghệ thông tin/lập trình: nội dung tăng cường được thiết kế theo chương trình IC3-Spark: The Internet and Computing Core Certification là chứng nhận quốc tế về sử dụng máy tính và Internet cơ bản của Certiport; cùng với đó là nội dung Robotics được thiết kế 2 tiết/tuần, phù hợp với chuẩn AI4K12, CSTA, NGSS, đa dạng theo chủ đề hoặc dự án, phù hợp với các mức độ khác nhau;
  • Chuỗi hoạt động trải nghiệm STEM – bản quyền EiE- Học viện công nghệ Boston, Hoa Kỳ (Tiểu học): được thiết kế theo chuẩn NGSS-Next Generation Science Standard- Tiêu chuẩn khoa học thế hệ tiếp theo- một tiêu chuẩn bắt buộc về chất lượng cho chương trình STEM;
  • Hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội- chăm sóc sức khoẻ tinh thần;
  • Chương trình kỷ luật tích cực và 12 giá trị sống UNESCO;
  • Giáo dục thể chất- Vovinam: nội dung giáo dục thể chất bắt buộc từ cấp Tiểu học-THCS-THPT- Cao đẳng – Đại học tại Tổ chức Giáo dục FPT nhằm rèn luyện cho học sinh thể chất, lĩnh hội tinh thần thượng võ, tôn sư trọng đạo, tác phong kỷ luật; tôi luyện tinh thần vững vàng trước khó khăn, thử thách và giúp quảng bá tinh thần dân tộc cho người Việt Nam;
  • Triển khai chuỗi hoạt động phát triển cá nhân PDP – kỹ năng và khai phóng năng lực người học;
  • Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo: Hướng tới giáo dục học sinh bằng trải nghiệm giúp học sinh phát huy năng lực của bản thân, tự tin thể hiện bản thân, gắn kết với nhau bằng các hoạt động tập thể, cùng tìm hiểu cuộc sống thực tiễn;
  • Các CLB ngoài giờ lên lớp: giúp học sinh phát triển toàn diện hơn, hứng khởi trong học tập.