Chương trình ngoại ngữ

05/04/2022

Bên cạnh chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh FPT Schools còn được học thêm giáo trình tiếng Anh nâng cao của Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Tại cấp Tiểu học & Trung học cơ sở

Chương trình Tiếng Anh của FPT Schools được xây dựng theo “công thức”: FPT English = ESL + AE

  • ESL: English for a Second Language – Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
  • AE: Applied English – Tiếng Anh ứng dụng

Tại cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, với thời lượng mỗi tuần 10 tiết Tiếng Anh (bao gồm 04 tiết do Giáo viên người nước ngoài phụ trách) và 02 tiết STEM khai thác từ ngữ tiếng Anh ứng dụng, môn Tiếng Anh tại FPT Schools đảm bảo giúp học sinh tiếp cận và trau dồi hiểu biết về ngôn ngữ và văn hoá, khả năng giao tiếp – tương tác thông qua rèn luyện nghe – nói – đọc – viết, nâng cao năng lực tư duy phản biện và sáng tạo. Các kĩ năng giao tiếp cũng như kiến thức ngôn ngữ được xây dựng trên cơ sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể thông qua các chủ đề, chủ điểm phù hợp.

Môn Tiếng Anh tại FPT Schools đảm bảo giúp học sinh tiếp cận và trau dồi hiểu biết về ngôn ngữ, văn hoá và khả năng giao tiếp.

Tại cấp Trung học phổ thông

Ngoài tập trung vào 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, các tiết học tiếng Anh tại FPT Schools còn rèn luyện cho người học tư duy phản biện “critical thinking”.

Kỹ năng phản biện không chỉ giúp các học sinh làm IELTS – hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế tốt hơn, mà còn là bước đệm để các bạn tiếp cận với SAT – bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được áp dụng rộng rãi trong xét tuyển đại học của hệ thống giáo dục Mỹ.

Các học sinh khối 10 và 11 mỗi tuần học 8 tiết tiếng Anh, trong đó có 4 tiết theo chương trình sách giáo khoa và 4 tiết tiếng Anh bổ sung. Riêng với khối 12, chương trình học tăng cường bao gồm 10 tiết tiếng Anh mỗi tuần, 6 tiết theo chương trình sách giáo khoa và 4 tiết tiếng Anh bổ sung.

Chương trình tiếng Anh hầu hết được duy trì giảng dạy song song giáo viên Việt Nam 2 tiết đọc viết và giáo viên nước ngoài 2 tiết nghe nói.

Học sinh FPT được học thêm giáo trình tiếng Anh nâng cao.